Sjeme, Chorwacja

Obszar wybrzeża Chorwacji, gdzie dostarczamy większość FERTIPLUS® nie madużych plantatorów, większość z nich to małe gospodarstwa o powierzchni 1-10 ha ziemi uprawnej. Są to głównie hobbyści, amatorzy produkujący na swoje potrzeby oraz w niewielkich ilościach na rynek. Po wejściu Chorwacji do Unii Europejskiej zostały przyjęte przepisy i normy dotyczące produkcji żywego inwentarza, co spowodowało drastyczny spadek jego ilości w całym obszarze wybrzeża. Z tego względu pojawiła się poważna potrzeba zapewnienia dodatkowych nawozów organicznych. Przyczyniła się do tego także świadomość konieczności ekologicznej produkcji rolniczej, obecna wśród wszystkich małych plantatorów.

Obszar Sjeme znalazł najlepsze rozwiązanie w Ferm O Feed i wszystkich postaciach FERTIPLUS®, przy najlepszym stosunku ceny do jakości, a to spowodowało wysoką konkurencyjność względem innych, geograficznie bliższych europejskich producentów granulowanych nawozów organicznych. Sjeme wspiera swoją pozycję rynkową poprzez intensywną promocję we wszystkich mediach, telewizji, radiu, gazetach i magazynach. Promuje przez cały czas zalety FERTIPLUS®, a poprzez to również wartości Sjeme, co daje imponujące wyniki. A co najważniejsze zakupione ilości rosną znacząco z roku na rok.