Project IFDC 2SCALE, Sèmè-Podje, Benin

We współpracy z projektem 2Scale, firma Ferm O Feed przeprowadziła różne przedsięwzięcia w krajach Afryki Wschodniej. Jeden z takich projektów miał miejsce w Beninie. Użyto nawozu Fertiplus do uprawy marchwi. Zastosowano dawkę 1250 kg/ha i porównano z obornikiem kurzym w dawce 5000 kg. Plony po zastosowaniu preparatu Fertiplus wyniosły 30,5 tony w porównaniu do 20,6 tony po zastosowaniu alternatywnego nawozu. Odnotowano doskonałą jednorodność marchwi, także pod kątem długości i średnicy.