Pan Chi-Shiang Chang, wioska Ho-Ping, Okręg Taichung – Tajwan

Fertiplus® działa świetnie!

Pan Chi-Shiang Chang jest plantatorem śliwodaktyli i cytrusów. W swoim liczącym dwa hektary gospodarstwie uprawa 600 drzew śliwodaktyli i 200 drzew cytrusowych. Jego gospodarstwo mieści się na wzgórzach i można się tam dostać wyłącznie małą dróżką. Gleba jest bardzo uboga w substancje organiczne i oprócz piasku składa się głównie z niewielkich kamyków. Z tego powodu zdolność zatrzymywania wody w glebie jest bardzo niska (woda natychmiast jest wypłukiwana). Dostępność wody nie jest problemem, ponieważ przez gospodarstwo przepływa mała rzeka, a całe gospodarstwo ma system nawadniania. Oprócz wody natychmiast wypłukane zostałyby także nawozy sztuczne, dlatego tak dobrze sprawdza się tu nawóz organiczny RIGER 4-3-3.

Pan Chi-Shiang Chang już od dawna stosuje nasze produkty. Przy uprawie śliwodaktyli zużywa rocznie jeden worek 20-kilogramowy nawozu organicznego Ferm O Feed na drzewo. Przy cytrusach zużywa 3 worki 20-kilogramowe rocznie. Oprócz nawozu organicznego pan Chi-Shiang Chang stosuje także niewielki ilości nawozów NPK. Czasami również dodaje wokół drzew gleby doniczkowej, aby zwiększyć absorpcyjność wody w glebie.

Efekt stosowania nawozów organicznych z łatwością można zauważyć zwłaszcza przy śliwodaktylach, gdyż plantator po drugiej stronie drogi uprawia te same drzewa, ale stosując nawozów organicznych. Kolor liści drzew bez nawozu organicznego jest mniej ciemny. Ponadto liście drzew bez nawozów organicznych zwijają się. Z tego powodu liście te pochłaniają znacznie mniej światła słonecznego, co z kolei skutkuje obniżeniem procesu fotosyntezy i mniejszymi owocami.