Manuel Martinez - Constanza, Republika Dominikańska

Manuel Martinez zarządza 72-hektarowym gospodarstwem rolnym w górach Republiki Dominikańskiej. Główną uprawę stanowi ziemniak, a sezon trwa przez cały rok. Dlatego też w tym samym czasie można zobaczyć wszystkie etapy uprawy ziemniaka. Ponieważ tną ziemniaki na części, aby uzyskać sadzeniaki, stosują jedynie Fertiplus podczas drugiego zaorania, w celu uniknięcia ryzyka spalenia sadzeniaków po rozciętych stronach. Na jeden hektar zużywa się 64 worki nawozu Fertiplus po 25 kg każdy (1600 kg/ha) i stosuje się wyłącznie ten właśnie nawóz. Kiedy mieszają Fertiplus z nawozem mineralnym zużywają na jeden hektar 40 worków nawozu Fertiplus po 25 kg (1000 kg/ha). Już po kilku tygodniach widać znaczną różnicę pod kątem wielkości roślin ziemniaka i intensywności zieleni liści. Po zakończeniu zbiorów i porównaniu wielkości ziemniaków okazuje się, że te, przy uprawie których zastosowano nawożenie preparatem Fertiplus, są znacznie większe od tych, których nie nawożono, co dla rolnika przekłada się na wyższe plony.