Pomyślne próby w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego na Węgrzech

Dzięki staraniom naszego przedstawiciela Atilli Rasza z Dutinvest uzyskaliśmy świetne wyniki prób na Węgrzech.

Firma rozpoczęła próby z zastosowaniem naszych produktów, dzieląc pole Pana Rasza na część nawożoną jedynie minerałami oraz część, na której rozprowadzono także dawkę 500 kg/ha naszego organicznego nawozu 4-3-3 oraz dodatkowe bakterie.

Próby przeprowadzono w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Wyniki były zdumiewające. Plony jęczmienia zwiększyły się o 28%, a pszenicy aż o 46%! Nasuwa się oczywiście wniosek, że w przypadku piaszczystych gleb korzystne jest stosowanie materii organicznej. Sukces ten przeszedł jednak nasze najśmielsze oczekiwania. W przyszłym sezonie przeprowadzimy dalsze próby, o czym będziemy Państwa informować. Mamy nadzieję, że będą równie owocne!

www.fertiplus.hu 

video: