Metody i etapy aplikacji

Nawozy stałe

  • Drzewa: rozprowadź nawóz na obszarze nad korzeniami, mieszając go z glebą.
  • Kwiaty: rozprowadź nawóz przed, podczas i po kwitnieniu
  • Warzywa: rozprowadź nawóz przed zasianiem lub zasadzeniem
  • Trawniki: rozprowadź nawóz na początku pory deszczowej (50%) i tuż przed końcem pory deszczowej (50%).

Doskonały kształt granulek pozwala na prawidłową dystrybucję organicznych nawozów Ferm O Feed za pomocą rozsiewacza nawozów. Możliwe jest również rozsiewanie ręczne lub za pomocą siewnika. Rozsiewanie nawozu pozwala na optymalizację jego wnikania w glebę, a tym samym struktury gleby.

Nawozy płynne

  • Dolistnie: 5-10 litrów wymieszanych ze 150-300 litrami wody na hektar
  • Poprzez nawadnianie: 10-50 litrów na hektar przez okres dwóch tygodni. Produkt należy wykorzystać całkowicie.
  • Otwarte tereny sadownicze: 100-200 litrów na hektar przez okres 2-3 tygodni. Produkt należy wykorzystać całkowicie.
  • Minimalne rozcieńczenie 1:20 - przed użyciem wstrząśnij lub wymieszaj!

Zaletą stosowania nawozów płynnych jest możliwość dokładnego dostosowania do uprawy. Szczególnie w sytuacji narastania objawów niedoboru, należy reagować szybko. Nawożenie dolistne pozwala zauważyć efekty natychmiast,

natomiast w przypadku fertygacji są one widoczne po kilku dniach. Nawozy płynne można stosować bezpośrednio do gleby, aby wzmocnić plony. Wzrost korzeni lub kwitnienie można wzbudzić stosując nawóz w sprayu.