Zastosowanie


Wartość dodana i korzyści ze stosowania innych produktów

NAWOZY Wartość dodana i korzyści
4-2-10 Podwyższona zawartość naturalnego potasu dla wzmocnienia roślin i owoców. Odpowiednia również dla gleb ubogich w potas.
4-10-2 Z dodatkiem specjalnych, stopniowo uwalniających się fosforanów, dla młodych roślin lub gleb wiążących fosforany.
8-5-8 Naturalne wysokie stężenia substancji odżywczych, dla gleb ubogich w te substancje.
6-8-10 Produkt oparty na naturalnych źródłach fosforanów i potasu.
12-1-0 Stopniowo uwalniany azot pochodzenia organicznego, dla gleb i upraw o zwiększonym zapotrzebowaniu na potas.
4-3-7 Dla ziem odpowiednio zbilansowanych.
8-3-3 Organiczno-mineralny, do szybkiego dostarczania azotu w sytuacji zapotrzebowania roślin na ten pierwiastek.
2-2-2 Produkt bogaty w materię organiczną do wzbogacania ziemi.

 

Zalecane ilości FERTIPLUS® 4-3-3

  • Powyższe dane liczbowe stanowią jedynie wskazówki.
  • Dozowanie należy uzależnić od lokalnych warunków glebowych i pogodowych.
  • Zalecane dawki dotyczą w pełni plonujących drzew/krzewów/roślin zielnych.
  • W przypadku drzew/krzewów/roślin zielnych na etapie rozwoju lub niewydających plonów, dawki można obniżyć.
  • Powyższe wartości zalecane są w przypadku nawożenia uzupełniającego.
  • W większości przypadków, podawanie dodatkowych substancji odżywczych należy uzależnić od analizy gleby lub etapu wzrostu upraw.