Zakład produkcyjny

Nasze Nawozy Organiczne są produkowane z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii i pod nadzorem wysoko wykwalifikowanego zespołu produkcyjnego. Surowiec jest przywożony do naszej fabryki ciężarówkami. Wyszkoleni pracownicy kontrolują surowiec, zanim trafi do naszych urządzeń. Nie przyjmujemy materiału, jeżeli nie spełnia naszych norm.

Po przywiezieniu do fabryki różnych surowców, mieszamy je ze sobą. Po zakończeniu pierwszego etapu przetwarzania składającego się z mieszania i neutralizacji, produkt jest wprowadzany do obszaru kompostowania. Kompostowanie w celu uzyskania stabilnego produktu odbywa się poprzez kontrolowanie poziomu tlenu i temperatury. Z dwóch kilogramów początkowego produktu wysokiej jakości otrzymuje się półtora kilograma nawozu organicznego. Kiedy produkt przejdzie przez proces kompostowania, jest odwodniony i przetworzony fizycznie. Wówczas produkt zostaje sprasowany w granulki, aby można było z łatwością stosować go na polu. Nawozy Organiczne można rozprowadzać na ziemię, korzystając z tych samych maszyn, których używa się do Nawozów Mineralnych.

Przed pakowaniem wyrobu używa się specjalnego sita, aby zapobiec przedostawaniu się cząsteczek mniejszych niż 2 mm (pyłu) do produktu handlowego. Nawóz Organiczny jest pakowany do plastikowych worków po 10 kg, 20 kg, 25 kg lub dużych worków od 500 kg do 1200 kg. Nawóz organiczny można przechowywać przez okres co najmniej 5 lat bez utraty jakości, pod warunkiem zapewnienia chłodnego i suchego miejsca magazynowania.

Jakość nawozu zależy bezpośrednio od materiału, z którego został wyprodukowany. Surowce wykorzystywane do produkcji naszych doskonałych Nawozów Organicznych pochodzą z wybranych gospodarstw rolnych ściśle monitorowanych w zakresie higieny, jakości i stałości. Nowatorski proces produkcji, jaki ma miejsce w naszej ultranowoczesnej fabryce, jest stale kontrolowany i monitorowany. Wszelkie bakterie i nasiona chwastów są niszczone w naszym specjalnym kondycjonerze, a także podczas wyjątkowego procesu fermentacji i suszenia. Produkt końcowy jest sprawdzany przez niezależne i akredytowane laboratorium. To gwarantuje wysoką jakość naszych nawozów. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż obornik kurzy jest uznawany za „ostry” i musi być przetworzony przed dodaniem go do jakiejkolwiek gleby. Pomoże to zapobiec „spaleniu” i nadmiernemu nawożeniu gleby. Granulat jest najwygodniejszą i najbezpieczniejszą formą stosowania obornika kurzego jako nawozu organicznego.

Nasze zdolności produkcyjne wynoszą 60 tysięcy ton (produktu wyjściowego) nawozów organicznych rocznie.

Crumb

Po zakończeniu peletyzacji, pelety są rozdrabniane, a następnie łamane jeszcze jeden raz. Dzięki kruszeniu pelet, a nie ich miażdżeniu, oraz wykorzystaniu licznych sit, z produktu końcowego eliminuje się cały pył. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, nawóz organiczny FERTIPLUS® Crumb można z łatwością rozprowadzić za pomocą rozsiewacza nawozów. Poza normalnym zastosowaniem, nawóz FERTIPLUS® Crumb wspaniale nadaje się jako podstawowy nawóz do gleby doniczkowej. Ponieważ produkt jest rozdrobniony, lepiej miesza się z glebą doniczkową. Kolejną zaletą stosowania nawozu FERTIPLUS® Crumb w połączeniu z glebą doniczkową jest to, że w razie ograniczonego zaopatrzenia w wodę, Crumb łączy się z glebą doniczkową, w której go zastosowano.

Ponieważ nawóz Crumb wytwarza się z naszych pelet, jest on dostępny w różnych konfiguracjach (na przykład 4-3-3, 8-3-3, 4-2-10, 4-10-2, COW itp.).

Wszelkie bakterie i nasiona chwastów są niszczone w naszym specjalnym kondycjonerze, a także podczas wyjątkowego procesu fermentacji i suszenia.