Utrata materii organicznej w glebie

Oszacowano teoretycznie celem przybliżenia informacji na temat rocznych strat materiału organicznego.

Zasady

 • Warstwa ziemi uprawnej: 25 cm (0,25 m)
 • Powierzchnia: 10 000 m2
 • Materia organiczna (dalej: OM): 2%
 • Masa właściwa gleby: 1300 kg/m3
 • Współczynnik mineralizacji: 3% rocznie
 • Materia organiczna FERTIPLUS 65%

Ziemia uprawna

 • 0,25 m x 10 000 m2 x 1300 kg/m3 = 3.250.000 kg
 • Materia organiczna w glebie ogółem: 3.250.000 x 2% = 65.000 kg

Roczny rozkład materii organicznej

 • 65.000 kg x 3% = 1.950 kg

Wymiana materii organicznej

 • Resztki pożniwne na polu: 750 - 1250 kg
 • Zapotrzebowanie netto na zewnętrzny materiał organiczny: 700 - 1200 kg
 • W zakresie nawozu organicznego 4-3-3 65 OM: 1100 - 1850 kg

Wnioski

Choć nawóz organiczny nie jest tylko substytutem materiału organicznego, ewidentnie może być zamiast niego stosowany. Nawóz organiczny powinien być zastosowany na bazie zapotrzebowania roślin uprawnych w podstawowy nawóz oraz w zależności od wymiany materii organicznej na polu osoby zainteresowanej.

Przykład

Najważniejszym parametrem w odniesieniu do żyzności gleby jest materia organiczna