Dlaczego warto wybrać Nawozy Organiczne?

Główne założenia, jakie należy
spełnić, aby uprawiać więcej i lepiej

Nawozy NPK

Nawóz organiczny
Ferm O Feed

Zawartość NPK OO O
Mikroskładniki (pierwiastki śladowe) X O
Materia organiczna X O
Kwas humusowy, fulwowy i aminokwasy X O
Efektywne występowanie składników odżywczych O OO
Optymalna wodochłonność gleby X O
Optymalne napowietrzenie gleby X O
Optymalny stosunek składników odżywczych (wg dostępnej analizy) OO O
Zdrowsze rośliny, odporne na szkodniki i choroby X O
Produkt przyjazny dla środowiska X O
Produkt zrównoważony X O
Łatwość stosowania i przechowywania O O
Wzrost jakości plonów O OO
Wzrost wydajności O O
Podsumowanie właściwości (NPK, mikroelementy, kwasy humusowe materii organicznej, zrównoważony rozwój) OO OOO

Nasze Nawozy Organiczne wpływają na poprawę kondycji i jakości podstawy Państwa upraw, czyli gleby. Nasz granulat odblokowuje i normuje te składniki w glebie, a Państwo zauważą skutki tych działań: doskonałą ilość i jakość plonów.

Rozkład związków organicznych zależy od temperatury, wilgotności i napowietrzania gleby. Wiosną, kiedy temperatura wzrasta, mineralizacja przyspiesza wraz ze wzrostem roślin. Przy niskim stosunku C:N granulki uwalniają azot, kiedy mikroorganizmy rozkładają materię organiczną. Organizmy te rozłożą także materiał organiczny o wysokim stosunku C:N. Jeżeli użyty zostanie zwykły nawóz organiczny, wówczas niska dostępność azotu będzie mieć negatywny pływ na wzrost roślin, ale podczas procesu rozkładu lub mineralizacji naszych nawozów organicznych dzieje się na odwrót – azot staje się dostępny. Mikroorganizmy wymagające powietrza z zewnątrz rozkładają substancję organiczną w naszych produktach. Dzięki temu procesowi gleba będzie napowietrzona, co pobudzi aktywność korzeni.

Materiał organiczny ma również ważne znaczenie dla utrzymania wilgotności w glebie i zapobiegania erozji. Nasz granulat podczas rozkładu jest w stanie zaabsorbować trzykrotnie większą ilość wilgotności niż wynosi jego masa. Nawozy Organiczne produkowane przez FERM O FEED są nawozami łatwymi w stosowaniu i o sprawdzonych wynikach. Zawartość stabilnego materiału organicznego jest połączona ze stosunkowo wysoką zawartością N-P-K. Ponadto jest to w 100% produkt naturalny zawierający pierwiastki śladowe, bardzo ważne dla funkcji enzymatycznych i fotoelektrycznych plonów.

Nawozy Organiczne są łatwe w zastosowaniu na polu. Nasz granulat można rozprowadzać na ziemię, korzystając z tej samych maszyn, których używa się do nawozów mineralnych. Nasze Nawozy Organiczne mają mniejszą gęstość niż Nawozy Mineralne.

Materiał organiczny ma również ważne znaczenie dla utrzymania wilgotności w glebie i zapobieganiu erozji.