Pracujmy i rozwijajmy się razem

Od 10 lat firma Ferm O Feed stale się rozwija. Rośnie nie tylko objętość produkowanych przez nas Nawozów Organicznych, ale także liczba krajów, w których są one dostępne.

Powiększa się także nasza sieć sprzedaży, ale do dalszego rozwoju potrzebujemy Ciebie. Prosimy o kontakt każdego, kto może w jakikolwiek sposób przyczynić się do poszerzenia naszej sieci sprzedaży. Pomóż nam, a my zadbamy, by było to korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Styk: sales@fermofeed.com