Dodatkowe certyfikacji produkcji ekologicznej

Nasze nawozy organiczne Fertiplus® otrzymały nowe certyfikaty ECOCERT i OMRI. ECOCERT jest powszechnie uznawany we wszystkich krajach francuskojęzycznych.

Nawozy organiczne Fertiplus® zostały również dołączone do listy OMRI.  Nowa certyfikacja umocni Fertiplus® jako powszechnie akceptowany nawóz biologiczny  oraz otworzy nam dostęp do rozwijających się na całym świecie rynków upraw organicznych. Dzięki temu nasza oferta jest atrakcyjna dla lokalnych wytwórców oraz wyróżnia się na tle innych producentów nawozów organicznych.

OMRI wspiera uczciwą produkcję środków organicznych, udostępniając producentom informacje i wytyczne na temat materiałów i produktów dopuszczonych do organicznej produkcji. OMRI to organizacja non-profit, która zajmuje się niezależną oceną produktów takich jak nawozy, środki ochrony roślin, środki ochrony zwierząt gospodarskich oraz inne produkty stosowane w certyfikowanym rolnictwie ekologicznym i przetwórstwie. 

ECOCERT jest jednostką kontrolującą, która wydaje certyfikaty potwierdzające spełnianie wymogów dla produktów stosowanych w rolnictwie ekologicznym. Umożliwia poprawę jakości i identyfikowalności kontrolowanych produktów i w obrębie całej firmy.